Lumír Aschenbrenner, Váš kandidát do senátu č. XY a do komunálních voleb č. XY

Lumír Aschenbrenner, mezi přáteli zvaný Lem, se narodil 23. 6. 1960 v Plzni, kde stále žije a pracuje. Po ukončení gymnázia vystudoval VŠE v Plzni. Pracoval jako vedoucí ekonomického oddělení Západočeských vodovodů a kanalizací či ve Fondu národního majetku. V roce 1991 vstoupil jako zakládající člen do ODS, kde i přes občasné názorové neshody zůstává dosud. V roce 1998 se stává starostou Slovan, kterým je již čtvrté volební období. V letošních volbách se rozhodl kandidovat do Senátu, kde chce podporovat zájmy obcí a tím hájit i Plzeň.

Jsem Plzeňák. Celou svou duší. Narodil jsem se tu, vystudoval jsem tu, pracuji tu. Mám tu rodinu, mám tu přátele. Cítím se tu výborně a chci pro Plzeň něco udělat. Snažil jsem se o to v komunální politice i jako normální občan, jenže jsem stále narážel na to, že jestli chci pro Plzeň udělat víc, musím překročit její hranice a bojovat jinde, v Praze.

Chci jít do Senátu a hájit zájmy Plzně na celostátní úrovni. Stejně vím, jak moc je důležité, aby Plzeň měla dostatek pracovních míst, aby sem dorazili dobří zaměstnavatelé, kteří budou moct konkurovat nejen na českém, ale i na zahraničním trhu. Současná mezinárodní situace je hodně vyhrocená a nestabilní, nebude to jednoduché, ale je potřeba aby Česko stálo na správné straně a hájilo svobodu, demokracii a neschovávalo se.

I to je důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat za širší politické a občanské uskupení. Koalice za Plzeň tak vznikla s podporou ODS, Svobodných v Plzni, Koruny České, Strany soukromníků ČR, Svazem pomocných technických praporů České republiky (PTP) a Konfederací politických vězňů Plzeň (KPV). Pojďte do toho se mnou!

NASTAL ČAS PRO REALIZACI DOBRÝCH NÁPADU

Bojovat za specifické zájmy Plzně na celostátní úrovni. Udržovat a zvyšovat zaměstnanost v Plzni. Získat pro Plzeň právo na spravedlivý podíl příjmů z veřejných rozpočtů.

Hájit zájmy živnostníků a malých firem. Stát by neměl malým podnikatelům komplikovat život a překážet jim. Vážím se jejich odvahy vzít odpovědnost za sebe a své zaměstnance do svých rukou.

Podporovat investice do budoucnosti mladé generace. Rozvíjet jejich schopnosti a talent a usnadnit jim start do života.

Zasadit se, aby stát lépe pečoval o seniory. Lidé se dožívají čím dál vyššího věku, ale mezigenerační vazby a mezigenerační solidarita slábne. Měli bychom myslet na naše rodiče a prarodiče!

Vyžadovat korektní postoje české reprezentace jak v oblasti zahraničních politiky, tak v ochraně občanských práv a svobod. Česko by mělo vystupovat mnohem energičtěji a zásadověji v této oblasti.

Opravdoví Plzeňáci volí ve 2. kole Lema!

Společně to vyhrajeme! V pátek a v sobotu 17., 18. října přijďte všichni!


Slušné je poděkovat, odvážné je poprosit. Dík za vaše hlasy a prosím o vaši podporu i ve 2. kole. V pátek a v sobotu rozhodnete.

Lumír Aschenbrenner

Ani ideály nejdou stranou

Každý rok na protest proti porušování lidských práv v Tibetu vlaje 10. března na radnici tibetská vlajka

V souvislosti s událostmi na ukrajinském Majdanu Lem vyvěsil také ukrajinskou vlajku

2014 odstupuje z místa zastupitele města Plzně, aby dal najevo nesouhlas s plánovaným snížením rozpočtu pro svůj slovanský obvod.

"Žádám Miloše Zemana, aby se při výkonu funkce prezidenta České republiky vyvaroval činů či výroků, které by mohly být...

Seznam věcí, za které lze prezidenta republiky kritizovat, by svojí délkou připomínal nákupní seznam hodně početné...

ANO na svém zániku ku prospěchu české demokracie pracuje samo. Smysl Listopadu je zastíněn trollováním pana prezidenta a...

Když je senátorem starosta (z Plzně), má z toho užitek stát i obec (Plzeň). Jak jsem slíbil, tak plním.

Dobrej podvečer pane "Lem" ;-) pro inspiraci: neuvažoval jste o předsednictví ODS? Do senátu jsem vás pak docela s...